els nostres projectes

Què hem fet?

Senyalització i decoració d'espais

interiors o exteriors:
oficines, espais públics, centres comercials, equipacions esportives...

Retolació de vehicles

cotxes, furgonetes, autobusos de campanya...

Esdeveniments

photocalls, bastiments, escenografies, festivals musicals...

estructures personalitzades

Publicitat exterior

Banderoles de fanals i tòtems (impressió, muntatge i desmuntatge i lloguer d'estructura), opis, flag banners i màstils, cartells aeris, façanes...

Exposicions